EuropaSecura

EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Více informací o průběhu EuropaSecura 2018 najdete zde.

Přihlašování do soutěže EuropaSecura 2019, která proběhne od března do června 2019, bylo spuštěno. Přihlaste se zde:REGISTRACE

Nejlepší týmy 2018

Gratulujeme vítězům loňského ročníku soutěže, kteří vybojovali studijní cestu do Bruselu. Ta se konala ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

  1. Marie Vestenická, Jaroslav Zíval, Zdeněk Kubát z Gymnázia Příbram
  2. Anna Zadražilová, Tereza Holzerová, Tereza Jedličková z Gymnázia a SOŠZE Vyškov
  3. Adam Solomko, Janek Nestrojil, Martin Onak z Gymnázia Sokolov

První kolo

V prvním kole soutěže EuropaSecura budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Test budou studenti vyplňovat prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut) v termínu od 26. 3. 2018 (10:00) do 27. 3. 2018 (22:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají (knihy, články, internet apod.)

více

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže otestuje další schopnosti účastníků. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu bodů dosažených v prvním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní - vypracování bezpečnostní analýzy, na které studenti mají více než měsíc, a její obhajoby, které probíhají v květnu 2018 před odbornou porotou a dalšími soutěžícími. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky a Evropskou unii.

více

Celostátní kolo

Celostátní kolo soutěže EuropaSecura proběhne v termínu od 11. do 15. června 2018 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne a studenti si odnesou unikátní zkušenosti a zážitky.

více