EuropaSecura

EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. V roce 2018 proběhne již jedenáctý ročník soutěže. Přihlašování prodlouženo do soboty 24. března!!  Nejlepší týmy z on-line kola postoupí do krajských kol, jejichž výherci budou moci zažít unikátní pětidenní celostátní kolo na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší týmy opět pošleme na výlet do Bruselu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PRODLOUŽENO DO SOBOTY 24. BŘEZNA!!

PŘIHLÁŠKA

První kolo formou on-line testu proběhne od PONDĚLÍ 26/3 DO ÚTERÝ 27/3

Sledujte nás zde na webu a dejte lajk facebookové stránce EuropaSecura.

První kolo

V prvním kole soutěže EUROPASECURA budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Test budou studenti vyplňovat prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut) v termínu od 26. 3. 2018 (10:00) do 27. 3. 2018 (22:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají (knihy, články, internet apod.)

více

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže otestuje další schopnosti účastníků. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu bodů dosažených v prvním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní - vypracování bezpečnostní analýzy, na které studenti mají více než měsíc, a její obhajoby, které probíhají v květnu 2018 před odbornou porotou a dalšími soutěžícími. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky a Evropskou unii.

více

Celostátní kolo

Celostátní kolo soutěže EuropaSecura proběhne v termínu od 11. do 15. června 2018 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne a studenti si odnesou unikátní zkušenosti a zážitky.

více