EuropaSecura

EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. V roce 2017 proběhne již desátý ročník soutěže. Registrace tříčlenných týmů byly ukončeny. První kolo proběhlo od 27. do 28. března online a krajská kola jsou plánována na květen. Do 7. května musí postupující týmy odevzdat bezpečnostní analýzy na jedno z těchto témata. Nejlepší týmy z jednotlivých krajů postoupí na pětidenní celostátní kolo na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší týmy pošleme na výlet do Bruselu.

Bezpečnostní analýzy postupující do ústní části krajských kol byly vybrány. Více informací zde:

Krajské kolo

První kolo

V prvním kole soutěže EUROPASECURA budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Test budou studenti vyplňovat prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut) v termínu od 27. 3. 2017 (10:00) do 28. 3. 2017 (20:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají (knihy, články, internet apod.)

více

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže je organizováno na úrovni krajů. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu bodů dosažených v prvním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní - vypracování bezpečnostní analýzy a její obhajoby. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky a Evropskou unii.

více

Celostátní kolo

Celostátní kolo soutěže Europa Secura proběhne v termínu od 12. do 16. června 2017 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne.

více