Na co si dát pozor aneb jak obstát v krajském kole

Oproti předchozím kolům soutěže je krajské kolo náročné mimo jiné jak časově, tak organizačně. Zde je několik rad, nad kterými je se dobré se zamyslet a probrat je včas, aby se tak předešlo komplikacím. Všechna níže zmíněná doporučení je důležité nejprve společně probrat v týmu, případně prodiskutovat s vyučujícím a až následně začít se samotnou prací. Nejprve se seznamte s podmínkami, požadavky a doporučeními!
 
Je velice důležité:
  • uvědomit si časovou náročnost práce – práce vyžaduje více nežli jednu noc před datem odevzdání. Je žádoucí si práci rozvrhnout tak, aby byl dostatek času na případné úpravy, revize a další dohledávání zdrojů.
  • rozdělit si práci a efektivně zorganizovat úkoly – nezapomeňte, že pracujete v týmu. Rozdělená práce by měla odpovídat schopnostem jednotlivých členů týmu, zároveň by se nemělo stát, že veškerá práce zbude na jednu osobu.
  • konzultovat práci – využijte zkušeností a znalostí vyučujících, případně i dalších známých. Dejte jim práci přečíst, případné připomínky zapracujte a získejte tak větší šanci na úspěch. Stejně tak se Vám může dostat důležitých rad v případě, že nebudete vědět, jak dále pokračovat v práci či co všechno v práci obsáhnout.
  • dbát na formální náležitosti – práce by měla dosahovat nejen kvality po obsahové, ale i po formální stránce, což např. znamená odpovídající citování, přehlednost a dělení textu, gramatika a v neposlední řadě kvalita jazyka, kterým je práce psána. Text by měl mít neutrální tón a neměl by obsahovat rozličné citově zabarvené či banální výroky.
  • umět pracovat se zdroji – je důležité si uvědomit, že za zdroj nelze považovat jen Wikipedii či na podobném principu fungující stránky. Je tedy důležité hledat relevantní odborné publikace a články a následně je odpovídající formou zapracovat coby použitou bibliografii.

Informační zdroje

K úspěšnému absolvování nejen krajského kola soutěže EUROPASECURA doporučujeme aktivně sledovat politické dění ve světě prostřednictvím českých či zahraničních médií. Kromě toho doporučujeme následující webové stránky, zaměřené na některé specifické informace:
  • www.natoaktual.cz - oficiální stránky Informačního centra o NATO.
  • www.euractiv.cz - stránky věnované informacím o Evropské unii. Portál je součástí mezinárodní sítě EurActiv.com.
  • www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o členství ČR v Evropské unii. Tento portál provozuje Úřad vlády ČR.
  • www.nato.int - oficiální portál Severoatlantické aliance
  • www.defenceandstrategy.eu - Časopis Obrana a strategie se zaměřením na bezpečnostní a strategická studia, vojenskou oblast a mezinárodní vztahy.