Základní kolo INFORMACE
Logo Europasecura
Soutěž Europasecura.cz

Podrobné informace o základním kole

Základní kolo soutěže probíhá formou vědomostního online testu, který vyplňuje tříčlenný tým dohromady na jednom počítači. Výsledek rozhoduje o postupu do dalšího kola. Test je nutné vyplnit pouze z jednoho počítače, avšak z důvodu vyhlášení karantény pro ČR vypracujte test s Vaším týmem pouze v rámci online komunikace! V dnešní době jsou k dispozici aplikace, které umožňují si zavolat ve více lidech a sdílet obrazovku v reálném čase s ostatními. Člen, který se přihlásí do testu, může sdílet svou obrazovku pro všechny a vy tak můžete konzultovat všechny otázky společně. Doporučujeme např. online aplikaci Google Hangouts (možné spustit v internetovém prohlížeči, bez nutnosti instalace).

S ohledem na aktuální situaci jsme prodloužili období, kdy je možné test spustit. Test je tak možné spustit v termínu od 16. 3. 2020 (8:00) do 18. 3. 2020 (23:59) a je možné jej vyplnit kdykoliv v tomto rozmezí. Po spuštění testu má každý tým 90 minut na jeho splnění. Součástí vědomostního testu jsou otázky s jednou možnou odpovědí, otázky s více správnými odpověďmi, porozumění textu a doplňování do slepé mapy. Detailní informace k testu a bodování otázek obdrží účastníci před samotným testem.

Během online testu je možné využívat jakékoli informační zdroje - knihy, články, internet apod. Podstatnými faktory úspěchu jsou především dobrý přehled o dané problematice, spolupráce v týmu, schopnosti si rychle najít správný zdroj informací, rozvrhnout si práci a vyrovnat se s časovým omezením.

Kdy: od 16. března (start v 8:00) do 18. března (poslední přihlášení 23:59), na test je vyhrazeno 90 minut

Kde: Kdekoliv – test vyplňují týmy společně z jednoho počítače

Co je potřeba k vyplnění testu: 

 • Počítač
 • Přístup k internetu – během testu je možné dohledávat informace
 • Všechny členy týmu (ať už se sejdete osobně nebo online)
 • 90 minut na vyplnění testu – poté se test sám odevzdá

Výsledky budou zveřejněny nejpozději 20. března 2020.

Přihlášení do testového rozhraní:

Do testového rozhraní se přihlaste zde: www.europasecura.cz/test

Přihlašovací jméno = email kapitána (ve formátu xxyy@xxyy.xy), heslo = vygenerované po registraci (viz potvrzovací email)

Každý přihlášený tým obdrží po registraci na adresu kapitána/ky email s heslem, které po spuštění testového prostředí použije pro přihlášení do testovacího systému v sekci Test. Uvádějte platnou kompletní emailovou adresu kapitána týmu (např. www.yyyy@zzz.qq), která bude sloužit i jako přihlašovací jméno.

Pokud Vám email po registraci nepřišel, zkontrolujte složky Spam a Hromadné ve Vaší emailové schránce a pokud nebude ani tam, kontaktujte nás. Doporučujeme, aby se soutěžící před samotným testem do systému přihlásili, seznámili se s prostředím a vyplnili si cvičný test (bude přístupný od 11. března), který Vám pomůže seznámit se s testovým rozhraním. Systém bude plně přístupný od 11. března 2020.

Tipy pro základní kolo:

 • Vybrat tříčlenný tým a přihlásit se do soutěže.
 • Znát své přihlašovací údaje a heslo.
 • Vyzkoušet si cvičný test od 11. března 2020 a seznámit se s testovým rozhraním.
 • Vyhradit si 90 minut mezi 16. a 18. březnem na soutěžní test.
 • Rozvrhnout strategii v týmu a z čeho budete čerpat informace.
 • Znát dobré informační zdroje (stránky EU, NATO apod.).
 • Po spuštění soutěžního testu správně vyplnit během 90 minut co nejvíce otázek.

Oblasti ve vědomostním testu:

 • Bezpečnostní situace ve světě, světové konflikty, kybernetická bezpečnost;
 • role Evropské unie a NATO při řešení světových konfliktů;
 • Česká republika a její členství v EU a NATO - práva a povinnosti;
 • základní informace o Evropské unii - historie, instituce, rozhodování;
 • základní informace o Severoatlantické alianci - historie, instituce, rozhodování;
 • způsoby zajištění bezpečnosti ČR a Evropy;
 • práce s textem;
 • geografická orientace.

Často kladené otázky k základnímu kolu:

Co máme dělat, když mi po registraci nepřišel email s heslem do systému?

Zkontrolujte složky Spam a Hromadné (případně další) ve Vaší schránce a pokud nebude ani tam, kontaktujte nás.

Co máme dělat, pokud nastanou technické problémy během testu?

Určitě si vyzkoušejte cvičný test předem a test provádějte na plně funkčním počítači se stabilním připojením. Testovací systém je prověřen již 12 lety soutěže, ale pokud i přesto při vyplňování Vašeho testu nastane technický problém, okamžitě nám zavolejte na 212 246 552.

Je možné, aby se jeden soutěžní tým skládal ze studentů z více středních škol?

Ano, je to možné. Je pouze potřeba, abyste si zvolili jednu školu, kterou budete reprezentovat, nejčastěji se jedná o SŠ kapitána / kapitánky. Zásadní podmínkou je, aby všichni členové týmu studovali na SŠ.

Můžeme vyměnit člena týmu v průběhu soutěže?

Ano, můžete. Vždy je nutné změnu nahlásit na emailu europasecura@europasecura.cz a uvést jméno, příjmení a emailový kontakt na nového člena a také jméno člena, kterého chcete vyměnit. Změnu člena je možné provést jednou za soutěž.

Je nutný pedagogický dozor v soutěži?

Ne, není. Účastníte se sami za sebe a není nutné oslovovat Vaše vyučující. Ovšem máme zkušenost, že někteří vyučující Vám rádi pomohou s přípravou na vědomostní test, případně v dalších částech soutěže.

Kdy se dozvíme výsledky testu a uvidíme správné odpovědi?

Bodový zisk a správnost odpovědí, tudíž i informace o případném postupu do dalšího kola, se dozvíte během pár dní. Potřebujeme několik dní na vyhodnocení testu, prosíme o strpení.