První kolo

V prvním kole soutěže EuropaSecura budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých týmů formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách a nástrojích bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Test budou studenti společně vyplňovat onlline v omezeném čase (90 minut) a to kdykoliv v termínu od 18. 3. 2019 (10:00) do 19. 3. 2019 (22:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají - knihy, články, internet apod. Podstatnými faktory úspěchu je tak dobrý přehled o dané problematice, schopnost najít správný zdroj informací, dobré rozvržení práce v týmu a spolupráce a rovněž vyrovnání se s časovým omezením. Vedle otázek typu multiple choice se budou některé otázky vztahovat k přiloženému textu (úkolem bude správně tomuto textu porozumět) a některé odpovědi se budou vyznačovat přímo do přiložených map. Test tým spustí na jednom počítači a z toho vyplňuje všechny odpovědi.

Každý přihlášený tým obdrží po registraci heslo, které použije pro přihlášení do systému v sekci online test (zkušební test zpřístupníme po ukončení registrací 11. března). Uvádějte platnou emailovou adresu kapitána týmu, která bude sloužit i jako přihlašovací jméno a budou na ni docházet veškeré informace týkající se soutěže EuropaSecura. Pokud Vám email po registraci nepřišel, zkontrolujte složky SPAM a Hromadné ve Vaší schránce a pokud nebude ani tam, kontaktujte nás. Doporučujeme, aby se soutěžící předem do systému přihlásili, seznámili se s prostředím a vyplnili si cvičný test. Systém bude plně přístupný od 13. března 2019.

Studenti mohou vyplňovat test kdekoliv (ve škole, doma či jinde). Je potřeba mít aktualizovaný internetový prohlížeč, aby se všechny části testu zobrazovaly správně. 

Hodnocení bude provedeno organizačním týmem soutěže EuropaSecura a výsledky budou zveřejněny v pátek 22. března 2019 na webových stránkách soutěže. Každý tým bude moci zkontrolovat správnost svých výsledků v sekci online test. Týmy postupující do krajského kola budou informovány emailem a budou jim zaslány další pokyny.

Test se bude týkat především následujících oblastí:

 • bezpečnostní situace ve světě, světové konflikty
 • mezinárodní nástroje pro zajištění bezpečnosti ČR a Evropy
 • role Evropské unie a NATO při řešení světových konfliktů
 • základní informace o Evropské unii - historie, instituce, rozhodování
 • základní informace o Severoatlantické alianci - historie, instituce, rozhodování
 • Česká republika a její členství v EU a NATO - práva a povinnosti
 • geografická orientace

Pro úspěch v základním kole soutěže EuropaSecura doporučujeme například následující informační zdroje.

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže je organizováno na úrovni krajů ve spolupráci s Eurocentry Úřadu vlády ČR. Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu dosažených bodů v základním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní.

Písemná část krajského kola je zaměřena na vypracování bezpečnostní analýzy. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky, Evropskou unii, případně NATO. Úkolem soutěžících týmů je nastudovat historické pozadí řešeného konfliktu, zjistit co možná nejvíce podrobností o současné situaci a roli jednotlivých hráčů (států, organizací) v kontextu mezinárodní politiky a navrhnout určitý způsob řešení, který by byl pro konkrétní vládu či organizaci výhodný. Důraz by měl být kladen na dosažení stability a míru v konkrétní oblasti.

Seznam témat pro vypracování bezpečnostních analýz 2019 naleznete zde. Každý tým dostane přiděleno téma, které zpracuje. Nezapomeňte se seznámit s podmínkami, požadavky a doporučeními a také s hodnotícími kritérii.

Vypracované bezpečností analýzy je nutno zaslat do 29. dubna 2019 (23:59) na adresu europasecura@europasecura.cz. Do předmětu emailu uvádějte „kraj-téma-příjmení kapitána/ky“ (např. Jihočeský-Severní Korea-Nováková).

Příklad toho, jak může vypadat bezpečnostní analýza, naleznete pod tímto odkazem.

Ústní části krajského kola soutěže se v každém kraji zúčastní maximálně pět družstev s nejlepšími analýzami. Ústní kolo bude probíhat formou prezentace, oponentury a obhajoby prací. Zde nejprve každý tým stručně představí svůj projekt odborné komisi i ostatním týmům. Oponující tým přednese svou předem připravenou oponenturu na kterou může obhajující tým přímo reagovat. Nezávislá komise bude celou dobu vystupovat v roli hodnotitelů a bude klást doplňující otázky. Jejím úkolem bude vybrat nejlépe zpracovanou a obhájenou analýzu. Vítězný tým krajského kola postoupí do kola celostátního. Cílem týmů bude přesvědčit komisi o kvalitě svých analýz. Zároveň bude jejich úkolem obhájit svůj projekt před námitkami ostatních studentů. Jak tým, který analýzu obhajuje, tak i tým, který představí svou oponentskou zprávu, dostane ke svému vystoupení pevný časový limit. Termíny ústních kol soutěže naleznete zde.

Celostátní kolo

Celostátní kolo soutěže EuropaSecura proběhne v termínu 10.-14. června 2019 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a příslušníky Armády ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu týdne. Účastníci si odnesou unikátní zkušenosti a zážitky a tři nejlepší týmy vyhrají zájezd do Bruselu.

Celostátního kola soutěže EuropaSecura se zúčastní max. čtrnáct nejlepších týmů z ČR - vítězů krajských kol.

Každému z postupujících týmů bude podle náhodného klíče přidělena jedna členská země EU a tuto zemi budou jednotlivé týmy zastupovat během celého celostátního kola. Úkolem týmů bude v přípravné době získat co nejvíce informací o daném členském státu, zejména o jeho vztahu k NATO, Evropské unii, bezpečnostní politice, ale také o jeho kultuře, dějinách, politickém systému, ekonomice apod. Země, které budou soutěžící družstva zastupovat, budou vybrány tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny jak státy velké tak i malé, jak staré tak i nové členské země a státy z jednotlivých geografických oblastí.

Náplní celostátního kola soutěže budou především následující aktivity:

 1. survival – přežití ve ztížených podmínkách Dormenistánu, zmítaného konfliktem, přechod neznámého území, zkoušky a dovednosti;
 2. diplomatická simulace – týmy hájí pozice svých vlád při vyjednávání o kontroverzních otázkách;
 3. národní večer – vtipná prezentace jednotlivých států libovolnou formou - např. divadlo, pantomima, vtipy, hudba, kostýmy, tanec atd.;
 4. další individuální i kolektivní soutěže a hry.