Podrobný návod na bezpečnostní analýzu
Logo Europasecura
Soutěž Europasecura.cz

Jak napsat bezpečnostní analýzu – podrobný návod

Jsme si vědomi, že se mnoho účastníků během studia na SŠ zatím ještě nesetkalo s formátem podobné práce, jako je ta, kterou mají vypracovat v krajském kole. Z toho důvodu jsme si pro Vás nachystali podrobný návod, jak takovou práci psát. Ten doplňuje všechny informace, které jsou zde na webu a především pak Zadání témat bezpečnostní analýzy a Požadavky a strukturu bezpečnostní analýzy. Pokud tedy ještě tápete jak začít s krajským kolem, čtěte dál.

Jak začít a jak psát:

Na začátek byste měli začít jen s googlením – pochopit, co se děje v dané/m oblasti/konfliktu. Zjistit, co jsou hlavní problémy, k čemu přesně v oblasti či konfliktu dochází a kdo jsou hlavní hráči a co se vlastně děje.

Až budete mít povědomí o situaci, pak teprve začněte psát. Důležité je rozmyslet si strategii! Jak budete práci psát? Kdo ji bude psát – všichni nebo jen někdo a zbytek hledá informace? Rozdělíte práci podle kapitol nebo podle témat? A mnoho dalšího. Doporučujeme pracovat ve sdíleném dokumentu, ve kterém můžete pracovat naráz a zároveň hned vidíte, co ostatní již napsali a následně dělat úpravy a přidávat další věci.

Kde hledat informace:

Dobrý výchozí zdroj informací může být Wikipedie, ale pouze jako výchozí! Není úplně vhodné Wiki používat v závěrečném seznamu literatury jako zdroj, jelikož na ní může psát opravdu každý a informace nemusí být úplně pravdivé. Na Wiki najdete dokonce seznam zdrojů, podívejte se, z jakých zdrojů autorka či autor textu čerpali. Pak pátrejte dál. Zadaná témata jsou často velmi aktuální a situace se neustále vyvíjí, takže nebude problém dohledat všechny potřebné informace. Využijte seriózních médií, stránky organizací (EU, NATO) apod. Pozor na dezinformace! Každou zásadní informaci si raději ověřte na vícero stránkách.

Bojíte se rozsahu?

8-10 stránek sice teď může znít jako velké množství textu, ale na práci jste 3 a máte dost času (a už jen od začátku této stránky až sem jste přečetli text delší než 1 strana😊). Především pak sami uvidíte, že k tématu najdete hromadu informací a věřte, že pokud se o téma začnete zajímat, budeme mít spíše problém nepřesáhnout maximální rozsah. Maximální počet je 10 stran – ovšem jedná se o 10 normostran textu. Normostrana (NS) se počítá jako 1800 znaků včetně mezer. Počet znaků zjistíte dole ve Wordu u počtu slov – označte si text a klikněte na počet slov. Je pak zcela běžné, že 1 NS je kratší než jedna strana napsaná ve Wordu. Rozsahu se tak vůbec nemusíte bát a uvidíte sami, že to není tak dlouhé, jak se teď může zdát.

Cíl bezpečnostní analýzy:

Cílem bezpečnostní analýzy je zjistit, jak jste dané situaci/konfliktu porozuměli. Zda chápete, co se v oblasti děje, kdo se konfliktu účastní a jaké jsou zájmy jednotlivých aktérů. Velký důraz pak klademe na dopad konfliktu na EU a NATO a další vývoj konfliktu.

Kdy začít?

Začněte co nejdříve. Kvalitní analýza nějakou chvíli zabere, navíc se Vám všechny informace rozleží v hlavě a postupem času budou dávat větší smysl a vy se budete orientovat v konfliktu jako pravé expertky a experti. Nezapomínejte, že termín pro odevzdání byl stanoven na 27. dubna do 23:59! Varování: I když občas některé týmy zvládnout napsat práci za jednu noc, dá se to poznat. 😊

Struktura práce:

Doporučujeme se podívat na požadavky k analýzám. Jednotlivé kategorie Vás navedou. U kategorií dokonce i vidíte bodové ohodnocení. To Vám napoví, která část je pro nás nejdůležitější. Nevěnujte zbytečně moc času historii a zaměřte se na další kapitoly. Doporučené struktury (viz příklad níže) je dobré se držet, ovšem není nutné přesně dodržet názvy kapitol nebo jejich konkrétní pořadí. Možné je také kapitoly přidávat, pokud je to pro téma relevantní apod.

  • Úvod: zde je dobré si odpovědět na otázky CO a PROČ. To znamená napsat do úvodu o čem píšete – tedy co je předmětem zájmu analýzy. Následně uveďte skutečně krátkou moderní historii v jednom odstavci. Ale co je důležitější, napište, proč Vás zrovna tohle téma zajímá. Zaměřte se na to, proč je téma důležité a koho se dotýká – jak ovlivňuje EU a NATO apod. V úvodu, pokud chcete svou práci povznést na vyšší úroveň, by měla zaznít i tzv. výzkumná otázka. Je to hlavní otázka, která se bude táhnout celou prací – to hlavní, co Vás zajímá. Klidně napište: Hlavním předmětem zájmu práce bude xxx. Zaměříme se na xxx. Ptáme se xxx. Na konci v závěru na tuto otázku odpovíte, na základě toho, co zjistíte během psaní. Když si na začátku psaní stanovíte jednu hlavní otázku, od které se práce bude odvíjet, a na konci na ni naleznete odpověď, bude pro Vás napsat práci jednodušší.
  • Popis a analýzu současné situace – zde je nutné představit, kdo hraje v daném tématu důležitou roli + uveďte mezinárodní hráče. Můžete zde uvést, kdo vládne ve zkoumané zemi, jaká je vnitropolitická situace, jaké jsou zájmy toho aktéra apod. Dále rozveďte vztah s EU a NATO. Uveďte, co se v současnosti (cca 5 let nazpět) děje a zasaďte to do širšího kontextu. Není potřeba vyjmenovávat jednotlivé vojenské operace, ale více se zaměřte na to, proč to daný aktér dělá a jaké má zájmy. Každý vojenský i politický tah je veden s nějakým úmyslem.
  • Možnosti dalšího vývoje – když jste si našli všechny relevantní informace, je nutné se zamyslet a na základě již existujících prognóz expertek a expertů, výhledů jednotlivých institucí a jejich možností, případně Vaší vlastní fantazie, říct, jak se konflikt/situace bude nadále vyvíjet. Budoucí vývoj nemusí sahat nějak moc daleko do budoucnosti, ale stačí se zamyslet, jakým směrem se bude situace ubírat. Odpovědět například na otázky: Jak to ovlivní EU a NATO? Skončí konflikt v blízké budoucnosti či bude pokračovat? Zapojí se do konfliktu další aktéři? Apod. Je zde možnost napsat více scénářů vývoje, a uvést, kdy mohou nastat a jak by vypadaly.
  • Doporučení – opět na základě toho, co jste se dozvěděli a skutečných možností EU a NATO napište, co by obě tyto organizace měly dělat, v čem mají pokračovat nebo co by naopak dělat neměly. Jak mohou postupovat, aby se situace zklidnila a byl dosažen mír a zklidnění v dané oblasti. Tato část je nejvíce bodově ohodnocena, tak si na ní dejte záležet. Můžete být i poměrně kreativní, ale je nutné se držet v mezích možností obou organizací. Je dobré doporučení pro EU a NATO rozdělit, i když se mohou v lecčems překrývat.
  • Závěr – zde shrňte to nejdůležitější z textu a hlavně odpovězte na otázku, kterou jste si položili v úvodu.
  • Závěrečný seznam použitých zdrojů – zde uveďte seznam všech použitých stránek, odkud jste čerpali informace. Uvádějte jen ty, které jste v textu použili.
  • Reflexe zdrojů – tu požadujeme na úplný závěr a v jednom max. dvou krátkých odstavcích zhodnoťte zdroje, se kterými jste v průběhu práce pracovali. Napište nám, odkud jste brali informace a jak se Vám s nimi pracovalo. Uveďte, zda jste narazili na dezinformační weby a jak se dají odhalit. Tato část je skutečně krátká a jde o to, abyste si uvědomili, z jakých stránek a médií informace čerpáte.

Jak na citování:

Zásadní věc, kterou byste neměli opomenout, jsou citace. Citace dokazují, že neuděláte ctrl + c a ctrl + v a neokopírujete celou práci. To ale neznamená, že byste nemohli použít zdroje z internetu, jen je nutné vždy za KAŽDOU převzatou informací uvést v textu místo, kde jste tuto informaci vzali. Všechny informace, myšlenky, čísla, které jste si sami nevymysleli, ale přečetli si je někde na internetu, musíte citovat. Citování se provádí přímo do textu. Za nás je nejlepší uvádět citace pod čarou – Word to umí automaticky (zkratka Alt + shift +B nebo to najdete v záložce reference). Zde pod čarou dejte přesný odkaz na stránku, kde jste informace vzali a název stránky a článku, případně další náležitosti. Kvalitní práce se pozná i podle toho, že čerpá z vícero zdrojů. U akademických textu není výjimkou, že poznámky pod čarou zabírají na stránce více prostoru než samotný text. Citace vždy uvádějte, i pokud se opakují.

Poznámka:

Určitě si projděte důkladně Zadání tématu – najdete tam hlavní problémy, které nás zajímají a těch se držte. Podívejte se na Požadavky – jsou tam pro Vás návodné otázky. Doufáme, že jste návod dočetli až sem, je to trochu obšírné (4,8 normostran textu) 😊, ale doufáme, že jsme Vám trochu pomohli. Snažili jsme se načrtnout základ, ale určitě se můžete odchýlit a zapojit i další témata/aktéry/problémy. Doporučujeme jen se držet předepsané struktury – každý oddíl zvlášť bodujeme. Zaměřte se tak pořádně na oddíly, které jsou nejvíce ohodnocené.

Přejeme hodně štěstí a nenechte se odradit náročností. Bude se Vám do budoucna velice hodit umět napsat souvislý text a kriticky pracovat s informacemi. V neposlední řadě Vám přejeme, ať se Vám daří v této neobvyklé situaci.