Podrobné informace o písemné části krajského kola
Logo Europasecura
Soutěž Europasecura.cz

Podrobné informace o písemné části krajského kola

Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší družstva podle počtu dosažených bodů v základním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní. Více informací o ústní části najdete pod tímto odkazem.

V písemné části krajského kola mají postupující týmy za úkol vypracovat bezpečnostní analýzu současného konfliktu. Soutěžící se stanou expertkami a experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení řešení konfliktu pro Evropskou unii, případně NATO. Úkolem soutěžících týmů je nastudovat historické pozadí řešeného konfliktu, zjistit co možná nejvíce podrobností o současné situaci a roli jednotlivých hráčů (států, organizací) v kontextu mezinárodní politiky a navrhnout určitý způsob řešení, který by byl pro konkrétní vládu či organizaci výhodný. Důraz by měl být kladen na dosažení stability a míru v konkrétní oblasti. Na vypracování bezpečnostní analýzy se podílí celý tým a je na Vás, jak si práci v týmu rozdělíte.

Kdy: od 20. března (zadání témat) do 27. dubna (analýzy odevzdávejte max. do 23:59)


Co je úkolem: Vytvořit bezpečnostní analýzu, téma bude náhodně přiřazeno organizátory, téma není možné měnit. Seznam témat bezpečnostních analýz najdete pod tímto odkazem. Organizátoři si vyhrazují změnu v tématech před jejich zadáním s ohledem na aktuální vývoj ve světě. Bezpečnostní analýza by měla splňovat všechny požadavky uvedené níže na konci nebo pod tímto odkazem.

Odevzdání analýz: do 27. dubna (max. do 23:59) zaslat emailem ve Word dokumentu (.docx nebo .doc) a zároveň ve formátu PDF (tj. 2 soubory) na adresu europasecura@europasecura.cz - do předmětu emailu uvádějte „kraj-téma-příjmení kapitána/ky“ (např. Jihočeský-Severní Korea-Nováková).

Zveřejnění výsledků: do 3. května 2020

Tipy pro písemnou část:

  • Uvědomit si časovou náročnost práce – práce vyžaduje více nežli jednu noc před datem odevzdání.
  • Rozdělit si práci v týmu a efektivně zorganizovat úkoly – nezapomeňte, že pracujete v týmu. Myslete na schopnosti členů týmů a využijte jejich nejsilnější stránky.
  • Využijte možnost konzultovat práci. Dejte práci přečíst Vašim vyučujícím, přátelům, nebo dokonce expertům, novinářům apod., případné připomínky zapracujte a získejte tak větší šanci na úspěch.
  • Dbejte na formální náležitosti – odpovídající citování, přehlednost a dělení textu, gramatika a v neposlední řadě kvalita jazyka, kterým je práce psána. Text by měl mít neutrální tón a neměl by obsahovat rozličné citově zabarvené či banální výroky. Vycházejte z požadavků a hodnotících kritérií.
  • V práci citujte zdroje, ze kterých vycházíte a čerpáte informace.
  • Nekopírujte části cizích prací, které byste vydávali za své. Všechny bezpečnostní analýzy projdou kontrolou plagiátů.
  • Naučte se pracovat zdroji – je důležité si uvědomit, že za zdroj nelze považovat jen Wikipedii či na podobném principu fungující stránky. Je tedy důležité hledat relevantní odborné publikace a články a následně je odpovídající formou zapracovat coby použitou literaturu a jiné zdroje.     

Často kladené otázky k písemné části krajského kola:

Pokud se jeden z členů týmu nemůže/nechce účastnit písemné části krajského kola, můžeme za něho nominovat náhradníka?

Ano, je to možné, ale v této sestavě se musíte účastnit i dalších kol soutěže. Vždy je nutné změnu nahlásit na emailu europasecura@europasecura.cz a uvést jméno, příjmení a emailový kontakt na nového člena a jméno člena, kterého chcete vyměnit. Změnu člena je možné provést jednou za soutěž.

Do krajského kola si máme sami vybrat bezpečnostní analýzu, nebo nám bude přidělena?
Každému týmu, který postoupil do krajského kola, bude náhodně přiděleno jedno z témat. Změna tématu není možná.